VUAB, projekt i Stockaryd

Quibbla Halal

VUAB AB, Jönköping har köpt en pelletseldad ångpanna VEÅ UNIVEX P14PD H-16 för leverans till Quibbla Halal i Stockaryd