Pemco Energi

Pemco har tecknat avtal med Swedish Oat i Bua om leverans av färdig ånga. VEÅ har fått förtroendet att bygga en komplett pelletseldad ånganläggning

Anläggningen omfattar två silos, bränsleinmatning, två pelletsbrännare, ångpanna 3 MW med dubbla eldrör, system för rökgaser och aska, komplett styrsystem. Ett färdigt pannhus kommer att levereras till Bua under hösten. VEÅ ansluter den nya pannan till befintligt system och driftsätter anläggningen i enlighet med ABA99.