IPAR, Vetlanda

Projekt: Emmaboda

IPAR, VEÅs samarbetspartner som levererar styr- och reglersystem har beställt tillverkning, leverans och installation av tryckhållningsystem till Emmaboda Energi. VEÅ och IPAR levererar detta i ett gemensamt projekt.