Montage av hybridångpanna

Oatly AB, Landskrona

Montage av hybridångpanna

Första delen av vårt montage har påbörjats på Oatly i Landskrona.

VEÅ levererar en pelletspulvereldad hybridångpanna på 10 MW med ekonomiser samt en matarvattentank och en ångackumulator på 90 m³.