Kiviks Musteri

Order till Ariterm Sverige AB

Kiviks Musteri

VEÅ AB har fått en order på en pelletsångpanna på 3 MW 16 bar inkl ekonomiser för leverans till Kiviks Musteri.