Konvex AB

Order till BM Rör AB

Konvex AB

Ny order på en gaseldad ångpanna 1,65 MW
16 bar för leverans till Konvex AB.