VUAB - två nya pannor

Ny order

VUAB AB i Jönköping har beställt två standardpannor typ VEÅ UNIVEX P14PD H-16.