Fastbränsleeldad 8 MW hetvattenpanna

Hedlunds Timber

Saxwerk beställer en VEÅ UNIVEX HVV8.0PD H-10 för sin leverans till Hedlunds Timber i Furudal.

Leveransen från VEÅ innefattar en stående hetvattenpanna designad för anslutning till rosterugn och optimerad för anläggningen i övrigt. Pannan förses med tryckluftsotning.