VUAB AB, Jönköping - Brålanda

Leverans till Dahlbergs Slakteri, Brålanda

VUAB köper en pelletsångpanna VEÅ UNIVEX P20PD H-16 för ett projekt till Dahlbergs Slakteri i Brålanda.