Historia

1936 grundades VEÅ i Jönköping under namnet ”Vatten & Ånga”

Produktionen bestod mest av små vedeldade lågtrycksångpannor för jordbruket. Under 40-talet tillverkades en rad udda produkter, bl. a. VEÅTVÄTTEN, som fick stor genomslagskraft och ansågs som "Husmoderns hjälpreda nr 1 ".

1946 flyttades verksamheten till Sävsjö och sortimentet utökades. Under en period levererade VEÅ pannor till försvarets koktross. 1953 tillverkades den första högtrycksångpannan. Fram till idag har VEÅ tillverkat ca 5000 pannor och tryckkärl.

VEÅs långa erfarenhet har gett företaget kunskap och förmåga att anpassa varje lösning efter varje kunds unika behov. Det finns ett standardprogram, men pannorna specialdesignas ofta utefter varje applikations förutsättningar. Närheten mellan konstruktion och produktion är en av hemligheterna bakom VEÅs styrka och framgång. 

  • 1936 grundas i Jönköping under namnet Vatten & Ånga
  • 1941 förvärvas av ANA i Nyköping och tillverkningen flyttas dit
  • 1946 förvärvas av Y. Björkman och tillverkningen flyttas till Sävsjö. Namnändring till Ångpannefabriken VEÅ AB
  • 1984 förvärvas av Generator Industri AB
  • 1991 förvärvas Generator och VEÅ av Kvaerner
  • 2007 förvärvas Kvaerner Power av den finska Metso koncernen och i det förvärvet ingår VEÅ
  • 2009 bildas MW Power-koncernen. VEÅ AB ändrar namn till MW Power AB
  • 2014 delar av företagsledning köper företaget av Metso. Namnet VEÅ AB återtas.
  • 2020 NIBE köper 60% av VEÅ.

 

Byggnaden i Jönköping