Ny order på hetvattenpanna

Pelletseldad hetvattenpanna 4,5 MW

BK Tech köper ännu en panna från VEÅ. Denna gång är det en hetvattenpanna typ VEÅ UNIVEX HVD4.5PD H-16 med dubbla eldrör som eldas med pellets.