Ankarsrum

Order till Västervik Energi & Miljö

Ankarsrum

VEÅ AB har fått en order på en biobränsleeldad hetvattenpanna på 2,5 MW och en oljeeldad hetvattenpanna på 2,5 MW för leverans till värmeverket i Ankarsrum.