Ombyggnationer

Mångårig erfarenhet och kompetens av ombyggnationer.

VEÅ:s mångåriga erfarenhet och kompetens vid konstruktion och tillverkning av pannor samt design av anläggningar gör att vi ofta får kunders förtroende att utföra ombyggnader eller uppgraderingar av befintliga anläggningar.

Vi utför beräkningar på pannor och rörsystem, vi kan bygga om och uppgradera eldrörpannor, vattenrörpannor, ekonomisers och överhettare. Självfallet ingår drifttagning och intrimning.

Nedan följer exempel på tjänster vi erbjuder:

Bränslekonvertering från EO1 till bioolja

Brännarbyte samt nödvändiga uppgradering av panna och system – ett enkelt sätt att få en miljövänlig anläggning.

Elproduktion

En utsliten hetvattenpanna kan bytas mot en specialdesignad ångpanna samtidigt som anläggningen förses med s k mikroturbin för elproduktion – en uppgradering med kort payofftid.

Rökgasrening

En befintlig anläggning förses med el- eller slangfilter för att minimera stoftemissioner. Vi dimensionerar filter ihop med leverantör. Vi beräknar, designar och bygger nytt system av rökgaskanaler och även skorsten vid behov.