Klippan

Klippans Bruk AB

Klippan

Anrika Klippans Bruk AB har investerat i ytterligare en ny pappersmaskin. För att förse denna med ånga har man beställt en ny ångpanna VEÅ UNIVEX 100PD H-25. VEÅ installerar denna i befintligt pannrum och ansluter till befintligt ångsystem. I installationen ingår även ett omfattande ledningsmontage för ånga, kondensat och naturgas.