Nässjö Affärsverk AB

Serviceorder till Nässjö Affärsverk

VEÅ har fått en order av Nässjö Affärsverk gällande ombyggnad för bioolja.
I ordern ingår även att vi ska leverera sotutrustning.