Wik Energi AB

Hetvattenpanna 5 MW

Wik Energi i Stockholm har beställt en hetvattenpanna typ VEÅ UNIVEX HV5.0PD H-6. Leverans i månadsskiftet maj/juni. Slutkund är Lantmännen i Brålanda.