VUAB AB

Leverans av flertalet ångpannor till VUAB's anläggningar

VUAB AB

Ånga
1 MW – 2 MW
1.600 kg/h – 3.200 kg/h

Eldrörpannor med pelletsbrännare. Designade för en effekt av 1 MW – 2 MW.

Bränsle
Pellets