Västervik Miljö och Energi AB

VEÅ UNIVEX HVV2.5PD H-6

Västervik Miljö och Energi AB

Hetvatten
2,5 MW
6 bar

Bränsle
Flis

Leverans
2014