Saxwerk AB

Leverans av flertalet hetvattenpannor till Saxwerks anläggningar

Saxwerk AB

Hetvatten
7 MW - 15 MW

Eldrörpannor för inkoppling mot biobränsleugnar. Designade för en effekt av 7 MW - 15 MW

Bränsle
Biobränsle