Falkenbergs Värmeteknik AB

VEÅ UNIVEX 12PD H-13

Falkenbergs Värmeteknik AB

Ånga
750 kW
13 bar
1.000 kg/h

Eldrörpanna med brännare för naturgas. Designad för en effekt av 750 kW.

Bränsle
Naturgas

Leverans
2020