Västervik Miljö och Energi AB (del 2)

VEÅ UNIVEX HV2.5PD H-6

Västervik Miljö och Energi AB (del 2)

Hetvatten
2,5 MW
6 bar

Bränsle
Eo 1

Leverans
2014