Solör Bioenergi Värme AB

VEÅ UNIVEX DP45PD H-16

Solör Bioenergi Värme AB

Ånga
3,0 MW
16 bar
4.500 kg ånga/h

Komplett ångpannecentral i container. Eldrörpanna med dubbla pelletsbrännare. Designad för en effekt av 3,0 MW.
Inkl. ekonomiser, bränslesystem, rökgasrening och askhantering.

Bränsle
Hel träpellets

Leverans
2017