BK Tech AB

Leverans av flertal ångpannor till BK Tech's anläggningar

BK Tech AB

Ånga
1 MW - 4 MW
1.600 kg/h - 6.000 kg/h

Eldrörpannor för pelletsbrännare. Designade för en effekt av 1 MW - 4 MW.

Bränsle
Pellets