Frödinge Mejeri AB

VEÅ UNIVEX P30PD H-16

Frödinge Mejeri AB

Ånga
2,0 MW
16 bar
3.000 kg ånga/h

Eldrörpanna med helautomatisk pelletsbrännare. Designad för en effekt av 2,0 MW.
Ekonomiser, matarvattentank, bränslehanteringssystem, styrsystem, rökgasrening och askhantering.
Installation och drifttagning

Bränsle
Hel träpellets

Leverans
2017