Tvättjänst Stockholm AB

VEÅ UNIVEX DP30PD H-16

Tvättjänst Stockholm AB

Ånga
3,0 ton/hr
0,83 kg/s
16 bar
mättad ånga (204 °C)

Bränsle
Pellets

Leverans
2011