Falkenberg Energi AB

VEÅ UNIVEX HVAU3.5PD H-6

Falkenberg Energi AB

Hetvatten
3,5 MW
6 bar

Liggande eldrörpanna med naturgasbrännare. Alternativt för anslutning till fastbränsleeldad ugn. Designad för en effekt av 3,5 MW och konstruerad för ett tryck av 6 bar och 165°C.

Bränsle
Natargas alt. fastbränsle med separat ugn

Leverans
2016