Leverans av hetvattenpanna till Gällö Timber

15 MW hetvattenpanna på väg till Gällö Timber